حکم انتصاب امیر حسین وادیدار

تاریخ انتشارخبر :شنبه 25 مرداد 1399
حکم انتصاب امیر حسین وادیداربا حکم جناب آقای دکتر شهاب جوانمردی (مدیریت محترم عامل فناپ)، امیر حسین وادی دار به سمت " رئیس واحد روابط عمومی و برندینگ هلدینگ فناپ" منصوب شد.