مشاور مدیر عامل حمل و نقل ریلی

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 10 شهریور 1399
مشاور مدیر عامل حمل و نقل ریلی


علیرضا فرساد به عنوان مشاور مدیر عامل در حوزه رسانه ، روابط عمومی و تبلیغات شرکت حمل و نقل ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.