انتصاب

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 19 شهریور 1399
انتصابروابط عمومی سازمان بورس دستخوش تغییر و تحول شد و یاسر فلاح که تا امروز به عنوان مدیر روابط عمومی فعالیت می کرد از این سمت کنار رفت.

 سیاوش وکیلی جایگزین فلاح در روابط عمومی سازمان بورس شده است که مدیریت یکی از نهاده مالی را در سابقه کاری خود دارد.