انتصاب مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 19 شهریور 1399
انتصاب مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور
حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور طی حکمی سید علی سیدزاده را به عنوان مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آبفای کشور منصوب کرد و همچنین، از زحمات محمد خلیلی پیر، مدیرکل سابق این دفتر، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
لازم به ذکر است، سید علی سیدزاده پیش از این، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات  مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بوده است.