همکاری

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 19 شهریور 1399
همکاری
            روز گذشته در دیدار خسرو رفیعی و ابوالقاسم حکیمیان از انجمن روابط عمومی ایران با غلامرضا سالار مدیر پخش رادیو اقتصاد  با ابراز علاقه طرفین به همکاری متقابل  مقرر شد زمینه های همکاری تعریف و نسبت به عقد تفاهم نامه  اقدام شود