احمد محبی را به سمت مدیرکل روابط‌عمومی استانداری شد.

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 9 مهر 1399
احمد محبی را به سمت مدیرکل روابط‌عمومی استانداری شد.احمد محبی متولد نوخندان از توابع شهرستان درگز و کارمند رسمی سازمان صداوسیما است که سابقه چندین سال مدیریت در صداوسیمای خراسان رضوی و جنوبی و نیز مدیرکلی ارشاد خراسان جنوبی را در پرونده خود دارد.

نشست تقدیر و معارفه مدیرکل پیشین و جدید روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی به ریاست معاون استاندار و با حضور جمعی از مدیران کل ستادی برگزار شد.

در این نشست از خدمات یک ساله «علی وفادار» مدیرکل پیشین روابط عمومی استانداری تقدیر و «احمد محبی» به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی معرفی شد.