انتصاب مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 13 مهر 1399
انتصاب مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودروفرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو طی حکمی احد میرزایی را به عنوان مدیر ارتباطات گروه صنعتی ایران خودرو منصوب کرد.

لازم به ذکر است است که احد میرزایی در کارنامه کاری خود سابقه فعالیت در سمت مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا را نیز دارد.