پیام انجمن به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 20 مهر 1399
پیام انجمن به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان

پیام انجمن به مناسبت درگذشت استاد محمدرضا شجریان
"بازگشت همه به سوی اوست"
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جریده عالم دوام ما
هنرمند مردمی،صدای بی بدیل موسیقی ملی ایران، استاد محمدرضا شجریان دیده از جهان بربست.

او دهه ها دربازآفرینی آثار ستارگان آسمان ادب وهنر ایران همچون حافظ ، سعدی، مولوی، عطار، خیام و... با نوای جانبخش خود خوش درخشید و میراث هنری گرانسنگی را برای نسل های امروزو فردا به یادگار گذاشت.
بی شک نام ویاد وی در تاریخ فرهنگ وهنر سرزمین های حوزهء تمدنی زبان پارسی جاودان خواهدماند.

فقدان این استاد فرهیخته و مردم دوست را به هموطنان گرامی،خاندان محترم شجریان ، جامعه فرهنگی وهنری ایران و شاگردان آن استاد فقید صمیمانه تسلیت می گوییم.

انجمن روابط عمومی ایران