آیین نامه سنجش و ارزشیابی حرفه ای اعضاء حقیقی انجمن اجرایی می شود

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 25 آبان 1399
آیین نامه سنجش و ارزشیابی حرفه ای اعضاء حقیقی انجمن اجرایی می شودبا تصویب هیأت مدیره انجمن روابط عمومی ایران
آیین نامه سنجش و ارزشیابی حرفه ای اعضاء حقیقی انجمن اجرایی می شود
به منظور تحقق اهداف عالیه انجمن و در راستای تعالی بخشی به نظام حرفه ای روابط عمومی در ایران، آیین‏نامه‏ سنجش، ارزشیابی و اعطای کارت و گواهی عضویت  افراد حقیقی در انجمن روابط‏ عمومی ایران تصویب و اجرایی گردید.
خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با بیان این خبر گفت: «یکی از مهمترین وظایف انجمن، حمایت از حرفه روابط عمومی است و در این میان عضویت در این انجمن می باید بیانگر، توان حرفه ای و تخصصی اعضاء در انجام مأموریت ها و وظایف نهاد روابط عمومی باشد. از این جهت و با استفاده از ظرفیت های قانونی انجمن به ویژه اساسنامه، به عنوان اولین گام عضویت هریک از افراد حقیقی فعال در روابط عمومی، از مسیر این آیین نامه عبور خواهد کرد.»
وی افزود: «در این آیین نامه عضویت افراد حقیقی به سه نوع پیوسته حرفه ای، پیوسته عادی و پیوسته دانشجویی تعریف شده است. برای اعضاء پیوسته عادی ودانشجویی، وفق شرایط مندرج در آیین نامه،  کارت عضویت صادر می گردد. لیکن برای دریافت گواهی عضویت حرفه ای، مراحل ارزشیابی و سنجش طی خواهد شد.»
رفیعی ادامه داد: «مهترین دستاورد این آیین نامه، ایجاد شفافیت و وضوح در توانایی عملی و علمی اعضاء از طریق سطح بندی میزان حرفه ای بودن ایشان است. بدین لحاظ گواهی عضویت حرفه ای هریک از اعضاء پس از انجام ارزشیابی و در قالب پایه های 4 گانه و همچنین رسته فعالیتی، صادر خواهد شد.»
رئیس انجمن روابط عمومی ایران ادامه داد: «این آیین نامه در کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن، تدوین شده  و پس از بررسی در جلسه دوازدهم هیأت مدیره به تصویب رسیده است. مسئولیت اجرایی شدن این آیین نامه برعهده کمیته مذکور بوده که اعضاء آن جملگی از فعالان پیشکسوت انجمن و  روابط عمومی به شمار می روند که سالیان متوالی ضمن حضور فعالانه در انجمن، مسئولیت های متعددی در عرصه حرفه ای روابط عمومی ایران داشته اند.»
لازم به ذکر است دکتر احمد پاکزاد، دکتر حمید شکری خانقاه، عبدالله اسکویی و رضا محبی طالقانی اعضاء کمیته عضویت وارزشیابی انجمن بوده اند که بنا بر پیشنهاد رئیس انجمن و تصویب هیأت مدیره در این کمیته منصوب شده اند. فایل کامل آیین
نامه در وب سایت انجمن به نشانی www.prsir.org  در دسترس قرار گرفته است.