•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران ارزشیابی حرفه ای اعضاء انجمن، اولین گام برای تعالی نهاد روابط عمومی ایران است.

دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران ارزشیابی حرفه ای اعضاء انجمن، اولین گام برای تعالی نهاد روابط عمومی ایران است.

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 27 آبان 1399
دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران ارزشیابی حرفه ای اعضاء انجمن، اولین گام برای تعالی نهاد روابط عمومی ایران است.دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران
ارزشیابی حرفه ای اعضاء انجمن، اولین گام برای تعالی نهاد روابط عمومی ایران است.
عضویت در یک تشکل حرفه ای همانند انجمن روابط عمومی ایران یک مسئولیت اجتماعی برای تمامی فعالان آن تلقی می گردد و لذا دریافت عنوان عضویت، می باید تأیید کننده توان، مهارت و تعهد عضو باشد.
جواد قاسمی، دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران با اشاره به تصویب و اجرایی شدن آیین نامه سنجش، ارزشیابی و اعطای کارت و گواهی عضویت  افراد حقیقی در انجمن روابط‏ عمومی ایران گفت: «اعضاء حرفه ای خانواده روابط عمومی در کنار مسئولیت های سازمانی خود، به عنوان یکی از آحاد این جامعه صنفی، نماد و آینه کل روابط عمومی ایران تلقی می شوند. لذا عملکرد و رفتار هر یک از اعضاء بر کل خانواده، تأثیر گذار است. پس دریافت هر نوع گواهی عضویت در انجمن، مسئولیت بیشتری را برای ایشان ایجاد می کند. از این جهت مقرر شده است ، تأیید عضویت پس از ارزشیابی و سنجش دقیق متقاضیان انجام پذیرد.»
قاسمی افزود: «از آنجایی که مجموعه ضوابط و مقرارت جاری کشور در حال حاضر ایجاد و تأسیس سازمان نظام صنفی در روابط عمومی را حمایت نمی کند، اما در محدوده توان قانونی انجمن و بر اساس ظرفیت و حوزه اختیار آن، می توان عضویت در انجمن را منوط به شرایطی نمود که امکان تجلی فعالان روابط عمومی مجرب و برجسته فراهم گردد. بدین منظور یکی از مهترین راهبردهای انجمن در دوره جدید فعالیت خود تأکید بر پالایش و تدقیق صلاحیت حرفه‏‏ای ‏فعالان روابط‏ عمومی از طریق ارزیابی توانمندی در ورود به حرفه یا پذیرش مسئولیت توسط ایشان است.»
دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران تصریح کرد: «خوشبختانه و به همت تعدادی از اعضاء فعال انجمن در قالب کمیته عضویت و ارزشیابی، مجموعه ای جامع و کامل از مقررات و ضوابط این مهم در قالب یک آیین نامه تنظیم گردیده که با توجه اخذ مصوبه از هیأت مدیره قابلیت اجرا را بدست آورده است.»
قاسمی ادامه داد: «مسلماً اجرای دقیق این آیین نامه که از حمایت کامل اعضاء انجمن برخوردار است، موجب ارتقاء و تعالی جایگاه نهاد حرفه ای روابط عمومی در ایران خواهد شد و این انجمن هم می تواند در اجرای یکی از مهمترین اهداف تشکیل خود موفق عمل نماید.»
دبیرکل انجمن روابط عمومی ایران در پایان خاطر نشان کرد: «امیدواریم تمامی فعالان عضو این انجمن نهایت استقبال و همکاری را با کمیته عضویت و ارزشیابی به انجام رسانند و از مزیت های آن، هم به نفع خویش و هم به نفع جامعه روابط عمومی ایران بهره ببرند.»