•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • حمید شکری خانقاه، عضو کمیته عضویت و ارزشیابی: استانداردسازی روابط عمومی نیازمند پالایش و سطح بندی فعالان کنونی آن است

حمید شکری خانقاه، عضو کمیته عضویت و ارزشیابی: استانداردسازی روابط عمومی نیازمند پالایش و سطح بندی فعالان کنونی آن است

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 3 آذر 1399
حمید شکری خانقاه، عضو کمیته عضویت و ارزشیابی: استانداردسازی روابط عمومی نیازمند پالایش و سطح بندی فعالان کنونی آن است

کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن روابط عمومی ایران با بهره گیری از توان فکری و تخصص فعالان برجسته روابط عمومی، نظام ارزیابی مهارت های حرفه ای را تدوین کرده و در صدد است با همراهی تمامی اعضاء تحولی جان آفرین را در بدنه روابط عمومی راهبردی کشور فراهم آورد.
دکتر حمید شکری خانقاه، عضو کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن، تصریح کرد: «استراتژی سازی، برنامه محوری، استاندارد سازی و کیفی گرایی روابط عمومی ها برای تأثیرگذاری، پاسخگویی و واکنش به نیازهای سه جانبه سازمان، جامعه، و مخاطب با بهره گیری از الگوهای نوین جهانی برای عمق بخشیدن به نظام ارتباطات سازمانی و ایجاد روابط عمومی یکپارچه، مأموریت اصلی مدیریت هوشمند روابط عمومی است. مدیران موفق جهان، همواره روابط عمومی های موفقی داشته اند.»
وی افزود: «متأسفانه روابط عمومی ها در ایران فاقد استراتژی ارتباطی هستند .برای رشد و کارآمدی روابط عمومی ها، باید از کپی برداری صرف الگوهای غربی پرهیز کرد و یک الگوی بومی تعریف نمود که در حال حاضر، این مهم هم در دسترس نیست. تجربه چند دهه گذشته در برخی از  وزارتخانه ها و سازمانها  نشان داد که مشکل اصلی پیشرفت نکردن روابط عمومی ها، حضور مدیران غیر حرفه ای در رأس روابط عمومی ها هستند.»
شکری خانقاه ادامه داد: «کارآمدترین راهکار برای ارتقاء سطح روابط عمومی ها، تعریف بسته های ارتباطی برای هر محصول و هر پروژه است، با اینکه در هر سازمانی با پروژه های بزرگ مواجه هستیم، اما خلاء بزرگ، تعریف نکردن ضمیمه ها و بسته های ارتباطی است.»
وی با بیان این که هنوز برای جذب نیرو شاخص استاندارد وجود ندارد، گفت: «دلیل اینکه سازمان ها در جذب نیروهای متخصص روابط عمومی ناموفق بوده اند، این است که روابط عمومی ها در گذشته نتوانسته اند آن تفاوت کار و بازدهی یک متخصص از یک غیر متخصص ارتباطی را به مدیران ارشد نشان بدهند .»
وی یادآور شد: «استاندارد سازی درروابط عمومی گام آغازین در تحول بنیادی در نظام ارتباطات یکپارچه روابط عمومی ها است. لیکن شروع این گام از مسیر پالایش، ارزشیابی و سطح بندی فعالان کنونی است که در رسته های مختلف روابط عمومی در حال کار هستند.»