•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • با حضور داوطلبانه اعضاء هیأت مدیره ارزشیابی حرفه ای اولین گروه از اعضاء انجمن انجام شد

با حضور داوطلبانه اعضاء هیأت مدیره ارزشیابی حرفه ای اولین گروه از اعضاء انجمن انجام شد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 16 آذر 1399
با حضور داوطلبانه اعضاء هیأت مدیره    ارزشیابی حرفه ای اولین گروه از اعضاء انجمن انجام شدبا حضور داوطلبانه اعضاء هیأت مدیره
 

ارزشیابی حرفه ای اولین گروه از اعضاء انجمن انجام شد

 

در سومین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن، پرونده 12 عضو انجمن مورد بررسی و سنجش مهارت قرار گرفت.

به گزارش دبیرخانه انجمن روابط عمومی ایران، با حضور داوطلبانه برخی اعضاء هیأت مدیره انجمن و اعضاء کمیته عضویت و ارزشیابی، مدارک و اطلاعات مرتبط ایشان در خصوص شاخص های 8 گانه مورد بررسی و سنجش قرار گرفت که در نهایت با احتساب امتیازات، از مجموع 12 پرونده، 1 مورد موفق به کسب پایه 2 ، 1 مورد موفق به کسب پایه 1 و 10 مورد موفق به کسب پایه ارشد گردیدند. در این جلسه نیز موضوع عضویت پیوسته عادی 5 نفر از متقاضیان جدید عضویت بررسی و مورد پذیرش کمیته واقع شد.

جهت کسب اطلاع بیشتر به وب سایت انجمن به نشانی http://www.prsir.org/new/News.aspx?news=1314&Cat=2مراجعه بفرمایید.