انتصاب مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت صنعت

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 17 آذر 1399
انتصاب مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت صنعتانتصاب مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت صنعت  وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «احد میرزایی» را به عنوان رییس

جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.