دومین نشست کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 22 آذر 1399
دومین نشست کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران


 

به گزارش دبیرخانه انجمن روابط عمومی ایران در روز پنج شنبه مورخ 20/9/1399 راس ساعت 30/ 10  صبح ، دومین جلسه کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران در محل دفتر انجمن و با حضور آقایان :  خسرو رفیعی رییس انجمن ، حسن خسروی رییس کمیته امور بین الملل و خانمها رویا غفاری سخنران و مدرس حوزه رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی و فاطمه ریحانی از فعالان عرصه روابط عمومی و ارتباطات برگزار شد . پس از بحث و بررسی راهکارهای آموزشی و نحوه همکاریهای فی مابین مقرر شد تا با شرکتها و موسسات طرف همکار خانم غفاری رایزنی هایی پیرامون جذب اعضای فعال حقیقی و حقوقی و همچنین کمک به کمیته امور بین الملل جهت آشنایی با مراسم و همایشهای خارجی و بین المللی که امکان همکاری انجمن با آنها فراهم باشد مورد پیگیری قرار گیرد . همچنین مقرر گردید تا راه اندازی سایت جدید انجمن یک بانک اطلاعات از سایتهای با اهمیت روابط عمومی در فضای مجازی تهیه گردد . جلسه ساعت 30/12 پایان یافت . بدین وسیله از کلیه علاقه مندان نیز جهت 

همکاری های علمی آموزشی با کمیته امور بین الملل انجمن روابط عمومی ایران با کمال افتخار دعوت بعمل میاید .