•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • حضور اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در نشست صمیمانه با سازمانهای مردم نهاد خیریه.

حضور اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در نشست صمیمانه با سازمانهای مردم نهاد خیریه.

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 26 آذر 1399
حضور اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در نشست صمیمانه با سازمانهای مردم نهاد خیریه.حضور اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران در نشست صمیمانه با سازمانهای مردم نهاد خیریه. به گزارش دبیرخانه انجمن ؛ در راستای گسترش مناسبات و تعاملات انجمن روابط عمومی ایران در دوره جدید با رویکرد حضور جدی در لایه های مختلف فرهنگی اجتماعی بر اساس انجام رسالت مسئولیت اجتماعی خود امروز سه شنبه 25 آذر ماه 1399 آقایان جواد قاسمی و حسن خسروی اعضای هیات مدیره انجمن با حضور در شهرداری منطقه 2 تهران در جلسه هم اندیشی موسسات و نهادهای مردمی خیریه شرکت کردند. در این جلسه آقای قاسمی تاکید کردند که انجمن روابط عمومی ایران با توجه به قدمت و حضور موثر خود در بین آحاد جامعه و سازمان‌ها این آمادگی را دارد که پل ارتباطی میان روابط عمومی سازمان‌ها و موسسات خیریه بوده و هم چنین موارد آموزشی مورد نیاز خیریه ها را در حد بضاعت خود به انجام برساند. حسن خسروی نیز در تشریح اهمیت و جایگاه موسسات خیریه عنوان کرد که کار خیریه ها یک احساس خوشایند انسانی مبتنی بر نوعدوستی است که اگر دولتمردان آنرا بدرستی درک نمایند می‌تواند به عنوان یک بازوی اجرایی و یک مشاور امین و دلسوز در کنار دولت باشند. وی افزود : فصل مشترک موسسات و انجمن ها و نهادهای مردمی؛ همانا مسئولیت پذیری آنان نسبت به حوادث و رویدادها؛ مشکلات و معضلات اجتماعی است که بعضا توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شوند و امید است انجمن روابط عمومی ایران نیز بتواند ارتباطات خوب و موثری با نهادهای مردمی داشته باشد.