مهدی کرمی طی حکمی رئیس اداره روابط عمومی بانک رفاه شد

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 2 دی 1399
مهدی کرمی طی حکمی رئیس اداره روابط عمومی بانک رفاه شد

 به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، کرمی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت دولتی است و پیش از این دارای سوابق اجرایی و مدیریتی در حوزه های نظارتی، بانکداری جامع، روابط عمومی، طرح و برنامه، امور ارزی و فعالیت های اجرایی در صف بانک رفاه کارگران بوده است.

گفتنی است، بهرام فرهی رئیس پیشین این اداره با حکم مدیر عامل بانک به سمت مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط عمومی این بانک منصوب شد.