اطلاعیه

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 7 دی 1399
اطلاعیه

اطلاعیه:
اعضای محترم انجمن روابط عمومی ایران به آگاهی‌ می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واقع در خیابان مدرس شمالی، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، پلاک ۴۰ به منظور:
۱_ گزارش هیئت مدیره
۲_گزارش بازرس
۳_گزارش خزانه دار
۴_ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
۵_ تعیین روزنامه کثیر الانتشار
۶_ تعیین حق عضویت سالانه

برگزار می‌شود.
شایان‌ ذکراست اعضای محترمی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده‌اند در جلسه حق رای دارند.

انجمن روابط عمومی ایران