وبینار جناب آقای دکتر شکری خانقاه

تاریخ انتشارخبر :پنجشنبه 18 دی 1399
وبینار جناب آقای دکتر شکری خانقاه
با سلام و احترام خدمت تمامی مدیران محترم با توجه به رسالت انجمن روابط عمومی ایران نسبت به برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی روابط عمومی جهت فعالان محترم ارتباطات و اعضای انجمن روابط عمومی به صورت رایگان   و تخفیف خواهشمنداست طبق مصوبه  هیات مدیره محترم انجمن روابط ایران جهت استفاده از برنامه های آینده این انجمن و استفاده از مزایای بیشتر و هویت بخشی به جایگاه خود در سازمان مربوطه آن دسته از مدیران و کارشناسان محترمی که فاقد کارت عضویت انجمن هستند با مراجعه به سایت انجمن روابط عمومی ایران  www.prsir.org نسبت به عضویت و صدور کارت  اقدام نمایید. 
با احترام انجمن روابط عمومی ایران