مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 29 دی 1399
مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران
 مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران 


اعضای محترم انجمن روابط عمومی ایران به آگاهی‌ می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واقع در خیابان مدرس شمالی، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، پلاک ۴۰ به منظور:
۱_ گزارش هیئت مدیره
۲_گزارش بازرس
۳_گزارش خزانه دار
۴_ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
۵_ تعیین روزنامه کثیر الانتشار
۶_ تعیین حق عضویت سالانه

برگزار می‌شود.
شایان‌ ذکراست اعضای محترمی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده‌اند در جلسه حق رای دارند.

انجمن روابط عمومی ایران