اطلاعیه

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 5 بهمن 1399
اطلاعیه

اطلاعیه جلسه مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران

(نوبت دوم)

 

به اطلاع کلیه  اعضای پیوسته انجمن می‌رساند جلسه مجمع عمومی مورخ 2/11/99 به دلیل به حد نصاب نرسیدن تشکیل نشد.

وفق اساسنامه جلسه دوم مجمع روز پنجشنبه 30/11/99 در محل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تقاطع بزرگراه مدرس،

ابتدای آفریقای شمالی، خیابان بیدار، شماره ۳ تشکیل می‌شود.

دستور جلسه :

۱. گزارش هیات مدیره

2- گزارش مالی

3- گزارش بازرس

4- انتخاب بازرس

5- انتخاب روزنامه رسی

6- تعیین حق عضویت

بدیهی است اعضایی که حق عضویت سالانه خود را واریز کرده‌اند حق حضور در جلسه دارند.                                                                                       

 

                                                                                       انجمن روابط عمومی ایران