تأیید صلاحیت حرفه ای 7 نفر دیگر از اعضاء انجمن

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 7 بهمن 1399
تأیید صلاحیت حرفه ای 7 نفر دیگر از اعضاء انجمن
بنا بر گزارش دبیرخانه انجمن، در پنجمین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی، درخواست عضویت 6 نفر از فعالان روابط عمومی مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت، بدین ترتیب ایشان موفق به دریافت کارت عضویت عادی انجمن می گردند. در عین حال نیز در این جلسه، پرونده سوابق علمی، اجرایی و حرفه ای  7 نفر از اعضاء مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت صلاحیت ایشان به شرح زیر به تصویب رسید که پس از طی سایر مراحل، گواهینامه عضویت حرفه ای ایشان صادر خواهد شد.
1- محمد رضا جهانشاهلو (مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز) در پایه دو بخش دولتی
2- علیرضا زاهدی مقدم (کارشناس روابط عمومی علوم پزشکی کاشان) در پایه سه بخش دولتی
3- محمد علی شمس اصل (رئیس کانون روابط عمومی خانه تئاتر) در پایه دو بخش عمومی
4- علیرضا لرستانی (مدیر روابط عمومی آبفای استان البرز) در پایه یک بخش دولتی
5- مهدی مؤمنی نورآبادی (مدیر روابط عمومی منطقه 10 شهرداری تهران) در پایه ارشد بخش عمومی
6- مهدی نجفی (مدیر روابط عمومی شرکت مهندسیMMTE ) در پایه یک بخش خصوصی/ صنعت
7- رضا افخمی (کارشناس روابط عمومی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان البرز) در پایه دو بخش دولتی