انتصاب رییس مركزروابط‌عمومی وزارت اقتصاد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 12 بهمن 1399
انتصاب رییس مركزروابط‌عمومی وزارت اقتصاد


 وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی "پیمان میراب آستانه" را به سمت رییس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد. دکتر فرهاد دژپسند در این حکم مواردی چون "سیاست گذاری، برنامه ریزی و طراحی شیوه های مناسب برای پیشبرد برنامه ها، اهداف، راهبردها، سیاست ها، فعالیت ها و اقدامات اجرایی این وزارتخانه از طریق اطلاع رسانی و انعکاس به موقع و هوشمند و ارایه عملکرد آنها"، "ایجاد زمینه برقراری حسن ارتباط بین مردم، فعالان اقتصادی و مسئولین"، "ارتباط با صاحب نظران، نخبگان و خبرگان اقتصادی کشور"، "هدایت و نظارت تخصصی بر فعالیت واحد های روابط‌عمومی سازمان ها، موسسات وابسته و واحدهای استانی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین آنها"، "همکاری با بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاست گذاری" و "تهیه و انتشار گزارش های عملکردی وزارت متبوع و موسسات وابسته" را به عنوان برخی از اولویت های برنامه ای مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه مورد تاکید قرار داده است

.