هادی نباتی نژاد به سمت مدیر روابط عمومی فولادمبارکه منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 21 بهمن 1399
هادی نباتی نژاد به سمت مدیر روابط عمومی فولادمبارکه منصوب شد

طی حکمی از سوی حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولادمبارکه، هادی نباتی نژاد به سمت مدیر روابط عمومی این شرکت منصوب شد.

در متن حکم انتصاب ایشان آمده است:
به موجب این حکم از تاریخ ۹۹.۱۱.۲۰ به عنوان مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه منصوب می شوید تا با حفظ ارزش های اسلامی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و اقتصادی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فولاد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.