•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • تفاهمنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با انجمن روابط عمومی ایران

تفاهمنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 6 اسفند 1399
تفاهمنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با انجمن روابط عمومی ایران
تفاهمنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با انجمن روابط عمومی ایران به زودی مبادله می شود 
روز گذشته در دیدارآقای احد جاودانی  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران در ارتباط با سر فصلهای تفاهم نامه جهت همکاری متقابل  گفتگو و مورد تاکید قرار گرفت. آقای جاودانی اظهار امید واری کرد با امضای این تفاهمنامه در جهت رشد و ارتقا روابط عمومی های استان گامهای موثری برداشته شود.