آقای دکتر مهدیزاده به عنوان رئیس دانشکده ارتباطات منصوب شدند

تاریخ انتشارخبر :شنبه 9 اسفند 1399
آقای دکتر مهدیزاده به عنوان رئیس دانشکده ارتباطات منصوب شدند


با حکم دکتر سلیمی، رییس دانشگاه علامه، آقای دکتر مهدیزاده به عنوان رئیس دانشکده ارتباطات منصوب شدند.
دکتر مهدیزاده در تمام این سال‌ها به عنوان یک چهره آکادمیک و به دور از حاشیه مشغول تربیت دانشجویان و پیش بردن پروژه های علمی بودند.
جای خوشحالی است که میراث دکتر معتمدنژاد در دانشکده ارتباطات و مشی دانشگاهی ایشان با حضور دکتر مهدیزاده، همچنان ادامه خواهد یافت.
برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم همه فرزندان دانشکده ارتباطات، در کنار ایشان باشند و کمک‌کنند که دانشکده خوب ما روزبروز شکوفاتر شود.
برای آقای دکتر فرقانی که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند سلامتی و تندرستی آرزو کرده و باشد که از دانش و تجربه های گرانبهای ایشان همچنان بهره مند شویم