کتابی برای حرفه ای ها و آنهایی که می خواهند حرفه ای باشند

تاریخ انتشارخبر :دوشنبه 14 تیر 1400
کتابی برای حرفه ای ها و آنهایی که می خواهند حرفه ای باشندکتابی برای حرفه ای ها و آنهایی که می خواهند حرفه ای باشند
رشد و توسعه روابط ‏عمومی مستلزم آن است که اقدامات حرفه ‏ای، توسط افراد حرفه ‏ای انجام پذیرد. ورود به حوزه تحقیقات در روابط‏ عمومی، نشانه ‏ای از حرفه ‏ای بودن است. یک متخصص حرفه‏ ای روابط‏ عمومی، راهبردها و اهداف سازمان خود را می ‏شناسد، در مسیر تداوم بقاء سازمان متبوع عمل می ‏کند و برنامه ‏های ارتباطی را در جهت تحقق اهداف حیاتی سازمان و بر مبنای روش‏ های ایده‏ آل (بهروش‏ ها)، تدوین می‏ کند. او باور دارد که می‏ تواند با استفاده از تحقیقات، میزان اثرگذاری اقدامات را تعیین کند و شجاعانه به این مهم اهتمام می ‏ورزد. او عمیقاً باور دارد که اقدامات روابط‏عمو می باید تسهیل‏گر نرخ بازگشت سرمایه بوده و تداوم بقاء پایدار سازمان را مأموریت اصلی خود می‏ پندارد.

◀️نویسنده: دکتر احمد پاکزاد
⬅️ناشر: مهرنوروز/ 1400
⬅️محصولی از: آژانس فرهنگ رسانه/ ارتباطات یکپارچه
⬅️مورد تأیید و حمایت انجمن روابط عمومی ایران و انجمن علمی پژوهش های هنری ایران 

در این کتاب می خوانید:
مفهوم حرفه ‏ای ‏گری در روابط‏ عمومی/ ماهیت روابط ‏عمومی حرفه‏ای/ اهداف و شاخص ‏های کلیدی در تحقیقات روابط‏ عمومی/ استانداردسازی‏ و تعالی در تحقیقات روابط‏ عمومی/ اندازه‏ گیری‏ نتایج در تحقیقات روابط‏ عمومی/ جمع آوری اطلاعات در تحقیقات روابط ‏عمومی

قیمت پشت جلد: 900.000 ريال
هزینه ارسال: 150.000 ريال
⭕جمع: 1.050.000 ريال

شماره کارت: 5022291900011295
شماره حساب: 2798100109460691 نزد بانک پاسارگاد
به نام: انجمن روابط عمومی ایران

برای ثبت نام و هماهنگی دریافت کتاب با دبیرخانه انجمن تماس بگیرید:
88210230 – 88041837