اطلاعیه شماره 11 کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 22 تیر 1400
اطلاعیه شماره 11 کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن
اطلاعیه شماره 11 کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن

در یازدهمین جلسه کمیته عضویت و ارزشیابی انجمن، با درخواست عضویت 12 نفر از فعالان روابط عمومی در انجمن موافقت گردید. در این جلسه نیز صلاحیت حرفه ای 22 نفر از اعضاء مورد بررسی و نتایج زیر بدست آمد:

آقایان و بانوان:

- مالک شیخی، پایه 2 بخش دولتی
- سمانه سلطانی پور، پایه 2 بخش دولتی
- سیروس خوش سیما، پایه 2 بخش دولتی
- رامین حکیمی پور، پایه 3 بخش خصوصی
- منصوره مرادی نیا، پایه 3 بخش عمومی
- اصغر رجبی، پایه 3 بخش دولتی
- محمد حسین قنبرپور، پایه 3 بخش عمومی
- علی زرندی مؤمن آباد، پایه 3 بخش خصوصی
- معصومه قطب الدینی، پایه 3 بخش خصوصی
- مجید خلخالی، پایه 3 بخش دولتی
- نغمه هاشمی تختی نژاد، پایه 3 بخش عمومی
- مهدی شمس، پایه 3 بخش دولتی
- فاطمه زارعان بنی اسدی، پایه 3 بخش دولتی
- میثم اویسی، پایه 3 بخش دولتی
- امیرهوشنگ صباحی، پایه 3 بخش دولتی
- اویس چهاریاری، پایه 3 بخش دولتی
- هدایت الله درخشنده، پایه 3 بخش دولتی
- سید هادی سید علیزاده فضلی، پایه 3 بخش عمومی
- کاوه خسروی، پایه 3 بخش عمومی
- نفیسه سادات محسنی، پایه 3 بخش دولتی
- نادر ابراهیمی، پایه 3 بخش عمومی
- علیرضا چاوداری، پایه 3 بخش عمومی

در ضمن در این جلسه با توجه به ارائه مدارک مثبته بیش از 100 ساعت طی دوره آموزشی سرکار خانم انسیه مقدسی با شماره عضویت 312 دارنده گواهی عضویت حرفه ای پایه 3 در بخش عمومی، به استناد بند 2 ماده  16 آیین نامه ارزشیابی، با ارتقاء پایه ایشان از 3 به 2 در بخش عمومی موافقت گردید.

ضمن تبریک به همکاران محترم، برای تکمیل مدارک و دریافت گواهی یا کارت عضویت با دبیرخانه انجمن تماس بگیرید. 88210230 – 88041837