قدردانی IPRA از اقدامات ارزشیابی صلاحیت حرفه ای انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 5 مرداد 1400
قدردانی IPRA از اقدامات ارزشیابی صلاحیت حرفه ای انجمن روابط عمومی ایرانقدردانی IPRA از اقدامات ارزشیابی صلاحیت حرفه ای انجمن روابط عمومی ایران

فیلیپ بورمنز، رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی (IPRA)، در پیامی، ضمن قدردانی از اقدامات انجمن روابط عمومی ایران (PRSIR) در خصوص ارزشیابی حرفه ای فعالان روابط عمومی ایران، ابراز امیدواری کرد که این اقدام می تواند زمینه های توسعه مهارت های فردی و آموزش های تخصصی را برای فعالان این حرفه فراهم آورد.
رئیس IPRA در بخشی از پیام خود آورده است: «این برنامه بی شک، ایده خوبی است که بدین وسیله امکان سازماندهی اعضاء فراهم شده و زمینه برنامه ریزی و اجرای آموزش های فردی هموار می شود.»
بورمنز با اشاره با مدل بهروش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی (GCF2020)، توصیه کرد: «این چهارچوب خود ارزیابی به فعالان روابط عمومی کمک می کند تا بهترین روش ها را برای انجام ارتباطات و روابط عمومی داشته باشند.»