•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 23 فروردین 1401
دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست


در این دیدار نوروزی زمینه های همکاری های مشترک در مناسبت های ملی و بین المللی محیط زیستی برای افزایش سواد رسانه ای و آگاهی بخشی و ارتقاء فرهنگ عمومی مورد بررسی و بحث قرار گرفت۱۴۰۱/۰۱/۲۰