•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • دیدار نوروزی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی

دیدار نوروزی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 23 فروردین 1401
دیدار نوروزی  خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانیدر دیدار نوروزی  خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با آقای مصطفی درویشی مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران زمینه های همکاری های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.