•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :جمعه 9 اردیبهشت 1401
نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران


در نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران راهکارهای همکاری مشترک از طریق عقد تفاهم نامه بررسی شد. همچنین بخش های مختلف پارک مورد بازدید قرار گرفت.