•  
  • صفحه اصلی
  •   
  • اخبار انجمن
  •   
  • جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران

جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 17 اردیبهشت 1401
جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده  و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایراندر جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده  و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران راهکارهای برگزاری نشست «کارآموزی: از معرفی نامه تا گزارش نامه» بررسی شد.
این نشست در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه و در آستانه هفته روابط‌عمومی برگزار خواهد شد.