روابط عمومی در بحران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 20 خرداد 1396
روابط عمومی در بحران 

روابط عمومی در بحران

روابط عمومی یعنی تبادل اطلاعات برای مبادله آرامش

حمید شکری خانقاه

روابط عمومی یعنی گسترش شتابان «سرمایه ارتباطی» در سایه: اعتمادسازی، یکپارچگی و همکاری، تقویت درک متقابل، ارتقای بهره وری ارتباطی، بکارگیری نظارت مردمی، افزایش خلاقیت اجتماعی، شتاب دادن به داد و ستدهای ارتباطی برای مبادله آرامش ... .

 

اهم وظایف ارتباطی در شرایط بحران :

 -1 مساله شناسی ارتباطی

كسب آگاهي درباره حوادث احتمالی پیش روی

تحليل اطلاعات محيطي در زمينه‏  وضعیت پیش آمده

پيش‏بيني‏ هاي منطقی  درباره تحولات محيط و اثرات آن بر افکار عمومی

تقويت افق شناسي ارتباطی

برنامه‏ نويسي براي آينده

آينده‏ نگري و به دنبال آن آينده‏ سازي براي نظام ارتباطی( فکری و احساسی)افکار عمومی

 -2 بحران ستیزی

پيشگيري از بحران:

شناسايي محورها و گلوگاه‏هاي بروز بحران

فراهم آوردن فرآيندهاي برنامه‏ ريزي براي پيشگيري از بروز بحران.

يادآوري‏هاي مداوم به واحدهاي ذینفع براي انجام اقدامات پيشگيرانه.

حل و فصل بحران:

ترويج طرز تلقي سرمايه‏ اي از بحران؛

فراهم كردن زمينه‏ هاي پذيرش اصولي بحران در افکار عمومی؛

خط شكن شدن در بحران و باز كردن راه براي بقيه فعاليت‏هاي ارتباطی؛

 هوشياري مضاعف در زمان بروز بحران

 ايجاد فضاي آرام و تسلط بر امور در افکار عمومی؛

 حمله به قلب و نقاط كليدي بحران؛

 تصميم‏ گيري‏هاي اصولي و منطقي در حوزه ارتباطات ؛

 تقويت قدرت تركيب عوامل و توانمندي‏هاي دیگران براي حل بحران.

 

 -3نظریه پردازی برای ایجاد آرامش

هدايت ايدئولوژيك افکار عمومی به طور جامع‏ نگر و كلي؛

ايده‏ سازي و ياددادن به افراد  كه ايده‏ سازي كنند؛(بالا بردن سواد رسانە ای عمومی)

تحليل مسايل حرفه‏ اي از دیدگاه ارتباطی(روانشناختی و جامعە شناختی) در ابعاد مختلف؛

برقراري ارتباط بين مولفه‏ ها و موضوعات؛

تبيين درست جريانات سياسي ،اجتماعی و...درون و برون سازماني؛

سوژه سازي برای ایجاد آرامش در افکار عمومی.

فکر آفرینی، ایجاد امید، شفافیت، هم افزایی، بینش آفرینی، تفاهم و مشارکت آفرینی از دیگر وظایف روابط عمومی هاست و فعالان این عرصه باید در اعتماد سازی، حرکت آفرینی و مبادله آرامش همگام با سایر بخشهای فنی نقش آفرین باشند...

...

به بهانه حملات تروریستی داعشیان منفور به خاک سرزمینم ایران...

و نقشی که هر روابط عمومی باید برای خروج از انفعال و تماشاچی بودن و اتخاذ رویکردی فعالانه و موثر ،ایفا کند.