انتخاب دکترحمید ضیائی پرور به عنوان معاون فرهنگ سازی و اطلاع رسانی

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 28 خرداد 1396
انتخاب دکترحمید ضیائی پرور به عنوان معاون فرهنگ سازی و اطلاع رسانی

 

  

طی حکمی از طرف دکتر موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، دکترحمید ضیائی پرور به عنوان معاون فرهنگ سازی و اطلاع رسانی منصوب شد.