250 رسانه جدید مجوز انتشار گرفتند

تاریخ انتشارخبر :شنبه 29 مهر 1396
250  رسانه جدید مجوز انتشار گرفتندبه گزارش روز سه شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، سید علاالدین ظهوریان گفت: در ادامه جلسات هیات نظارت بر مطبوعات در دولت دوازدهم، این هیات با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه رسانه های مکتوب و الکترونیک٬ شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات را نیز مورد بررسی قرار داد که طی آن با صدور مجوز برای 250 رسانه موافقت شد
.

دبیر هیات نظارت بر مطبوعات همچین موضوع تغییر وضعیت برخی رسانه ها را از دیگر دستور این جلسه عنوان کرد و گفت: در این جلسه شماری از درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال آن با نظر اعضا با تغییر وضعیت 83 رسانه نیز موافقت شد.

فهرست کامل رسانه های مجوز گرفته و اسامی رسانه های تغییر وضعیت شده اکنون در سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://press.farhang.gov.ir  قابل مشاهد است.

ارائه مجوز در دولت های یازدهم و دوازدهم روند سریع تری به خود گرفته بطوریکه فاصله زمانی صف انتظار به کمتر از شش ماه کاهش یافته و هر ماه با توجه به تشکیل جلسات مستمر با حضور تمامی اعضا و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سیر صعودی به خود گرفته است.