چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (ICPR)

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 10 آبان 1396
چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (ICPR)دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس روابط عمومی: خلاقیت یک موضوع کلیدی در شرایط جدید رقابت است.

چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (ICPR) با موضوع " خلاقیت، نوآوری و تمایز"، 19 آذرماه 1396 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می شود.

دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران با بیان این خبر، افزود؛ همه کنفرانس های بین المللی روابط عمومی ناظر به تقویت و غنی سازی دیدگاههای نظری و اقدامات عملیاتی و به عبارت دیگر نظری- کاربردی- اجرایی حوزه روابط عمومی در سطح کشور است. در همه این کنفرانس ها این اهداف با تولید محتواهای مختلف از قبیل سخنرانی، مقاله، کتاب، کارگاه، جشنواره و غیره تحقق یافته است.

دکتر حسن بشیر در ادامه گفت: همکاری اندیشمندان، استادان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان این حوزه مهم ارتباطی در بهینه سازی مباحث بگونه ای بوده است که می توان گفت که با برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در سال جاری، ما شاهد یک «جریان وسیع گفتمانی» درباره روابط عمومی هستیم. این حرکت گفتمان سازی محصول کلیه زحماتی است که در این حوزه در سراسر کشور انجام می گیرد.

 استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع) با اشاراه به این مطلب که در چهاردهمین کنفرانس تلاش شده است که به مبحث مهم «نوآوری و خلاقیت در روابط عمومی» پرداخته شود، تصریح کرد:  اگر تاکنون بسیاری از مطالب در این زمینه مطرح شده اند، اکنون باید گفت که چه چیزی بیانگر نوآوری و خلاقیت است و چگونه می توان این دو پدیده را توسعه و رشد داد و به نفع سازمان فعال سازی نمود؟

وی در پایان گفت: این موضوع، یک موضوع کلیدی در شرایط جدید رقابت در جذب مخاطبان و ارائه خدمات و تولیدات بهتر و برتر است. شناخت عمیقتر از این پدیده ها، روابط عمومی را با زمینه های خلاقیت و چگونگی آن آشناتر می سازد که قطعا می تواند در آینده تحولات گسترده تری را در این زمینه بوجود آورد.