انتصاب رییس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 21 آبان 1396
انتصاب رییس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایرانبه گزارش
شارا به نقل از "نفت ما" زیبا اسماعیلی از خبرنگاران با سابقه به عنوان رییس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهندس صادق آبادی معاون وزیر نفت زیبا اسماعیلی از خبرنگاران با سابقه نفتی به عنوان رییس روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران منصوب شد.