نقش روابط عمومی در شرایط بحران | حمید شکری خانقاه

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 23 آبان 1396
نقش روابط عمومی در شرایط بحران | حمید شکری خانقاهنقش روابط عمومی در شرایط بحران | حمید شکری خانقاه

با بروز بحران مثل زلزله اخیر، كار عمده روابط عمومی آغاز مي شود.

شايعات و اخبار دروغ و يا اشتباه، كار روابط عمومي را سخت مي كند.

قانون بسيار مهم ارتباطات در وضعيت بحراني:

1ـ به همه آن را بگو،

 2ـ زودبگو،

3ـ با صداقت بگو...است.

 ازطرفی رسانه ها بخش عمده اي از كار را به عهده دارند، پس بايد براي جلوگيري از اخبار اشتباه و احياناً دروغ، همكاري با رسانه ها را به سرعت آغاز كرد.

 در اين ميان، استفاده از شبکه های اجتماعی وابسته به هر یک رسانه ها را بعضي از كارشناسان جدي تر محاسبه كرده اند.

نوشتن مطالب تأثير گذار در موقعيت يا وضعيتي كه بحران حاكم است، آزمايشي است كه آمادگي شما در مواجه شدن با يك بحران و وضعيت متأثر از آن نشان مي دهد....

روابط عمومی ها بایستی درحیطه وظایف و ماموریتهای خود نسبت به آرام  سازی روانی افکار عمومی متاثر از بحران از رویکرد انفعال خارج و فعالانه وارد عمل شوند...بحران و واکنش سریع به بحران، آزمونی است برای ایفای نقش مسولانه ارتباطی روابط عمومی ها در مدیریت ارتباطات سازمان...