روابط عمومی و مسأله های اساسی کشور

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 17 دی 1396
روابط عمومی و مسأله های اساسی کشور

به گزارش پرنا به نقل از تبیان،ارزش سالانه ی قاچاق کالا موسوم به تجارت سیاه، ارقامی بین ۱۵ تا ۴۰ میلیارد دلار اعلام می شود که حتی اگر عدد کوچکتر را مبنا قرار دهیم آثار زیانباری بر اقتصاد ملی وارد می کند. در حوزه های فرهنگی و اجتماعی، چالش های متعددی متوجه خانواده ها و جامعه است. بحران هویت، شکاف بین نسل ها و افزایش مسائل خانوادگی و…
پرسش این است که جایگاه و وظایف روابط عمومی ها در میان سازمان های مسئول برای کاهش و یا حل مسائل و ارتقای کیفیت زندگی مردم کجاست و چیست؟ آیا می توانند در حل این مسأله ها مشارکت کرده و نقش آفرینی کنند؟ آیا سازمان های مسئول و تخصصی، از شرایط و تخصص لازم برای مسأله یابی، مسأله شناسی و ارائه راه حل در موضوعات مطرح شده و یا موارد مشابه، برخوردارند؟ توان و امکان اجماع آفرینی در سطح سازمان یا فراسازمان را دارند؟ حمایت و اعتماد ذینفعان، متوجه آن ها هست؟ ابعاد برخی از این مسأله ها چنان وسیع و چند وجهی شده است که حل آن ها به اختیارات و امکانات فراقوه ای نیازمند است. در چنین وضعیتی، وظیفه و کارکردهای روابط عمومی چیست؟
روابط عمومی، علم و حرفه ای است که انتظار می رود نتیجه بکارگیری اش، کاهش یا حل مسائل سازمان ها و ذینفعانش شود. در یک نگاه کلی تر، منظور این است که بتواند با عمل آگاهانه و پیوسته و بهره گیری از توانمندی ها و ابزار در اختیارش، مسائل کشور را کم کرده و شرایط زندگی مناسب تر مردم را فراهم کند. قدرت علم را نباید دست کم گرفت اما بستر و مسیری که علم در آن پیاده سازی می شود مهم و تعیین کننده است. آیا دانشگاه ها، سازمان ها، استادان، مدیران و دانشجویان روابط عمومی، قادر به ایجاد بستر مناسب برای ایفای نقش موثر بوده اند؟ انجمن ها و نهاد های تخصصی و مهارتی چه کرده اند و در نهایت باید چه کنیم؟
پاسخ ها نیز همانند پرسش ها چند لایه و متنوع خواهد بود. با همت و تدبیر و با پیشگامی انجمن های تخصصی، می توان چگونگی نقش آفرینی موثر و پیشرویی روابط عمومی ها را در حل مسأله های اساسی، تبیین و تدوین کرد.