انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 19 دی 1396
انتصاب سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران

محمد حسین مقیمی در حکمی "ضیاء الدین صبوری" را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب کرد.
به گزارش شارا، محمد حسین مقیمی استاندار تهران در حکمی "ضیاء الدین صبوری" را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب کرد.
در متن حکم "ضیاء الدین صبوری" آمده است:
با توجه به سوابق و تجارب ارزنده و همچنین شناختی که از تعهد و آگاهی شما در امور دارم، به موجب این حکم جنابعالی به سمت"سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل" منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و رعایت خط مشی اعلام شده و شرح وظایف قانونی و به کار گیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید،در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند، موفق و مؤید باشید.
محمد حسین مقیمی