مدیر روابط عمومی شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی OEID منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 18 بهمن 1396
مدیر روابط عمومی شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی OEID منصوب شد

باصدور حکمی از سوی مهندس صفوت ، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی OEID، مجتبی فتح الهی، به عنوان مشاور مدیرعامل ومدیر روابط عمومی این شرکت منصوب شد. وی در حوزه های نفت، گاز و انرژی ، مخابرات و مناطق آزاد و در سمتهای مدیریت پشتیبانی ، تدارکات و تامین و روابط عمومی فعالیت داشته است.