سخنرانی آسیب‌شناسی عملکرد رسانه ها در بحران

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 13 اسفند 1396
سخنرانی  آسیب‌شناسی عملکرد رسانه ها  در بحران

موضوع سخنرانی :
آسیب‌شناسی عملکرد رسانه ها در بحران
🔺 سخنران: #دکتر_اکبر_نصراللهی
🔺 همین روز استادان و سروران گرامی آقایان دکتر فرقانی، خانیکی،
سلیمی، هاشمی، نصیری،اعتمادی،غفوری آشتیانی، صباغ پور،قدسی و خانم ها رحیمی، دکتر بروجردی، پیشنمازی، کماالدینی ،و آقایان نجار، دلیری، نوروزی، رادنیا،سوری،مهندس حسن نژاد و ملکی تبار سخنرانی خواهند کرد.
🔺مکان: دانشگاه علامه طباطبایی
🔺زمان: دوشنبه پانزدهم اسفند نودو شش
prs