سخنرانان دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 25 اردیبهشت 1397
سخنرانان دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران

با عنایت پروردگار متعال، همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی ، «دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران»، 25 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.