برای ناصر روابط عمومی ایران

تاریخ انتشارخبر :شنبه 2 تیر 1397
برای ناصر روابط عمومی ایران

موسی الرضا شبرنگی -

 آنها که روابط عمومی را لبخند معنا می کنند، بدون هیچ تردیدی حق دارند ناصر رزاق منش را جلوه ای از یک کارگزار همیشه متبسم عرصه روابط عمومی قلمداد کنند. - آنها که روابط عمومی را لبخند معنا می کنند، بدون هیچ تردیدی حق دارند ناصر رزاق منش را جلوه ای از یک کارگزار همیشه متبسم عرصه روابط عمومی قلمداد کنند.

تندیسی از آراستگی، وقار و برق نگاهی که از آن امید و نشاط می تراود، رنگ رخساره نشان می دهد از سر درون و چه خوش طینت و پاک نهادانه، هرکجا، هر کاری از دستش برآمد برای خانواده روابط عمومی کشور انجام داد، برایش فرقی نداشت که جریان ها و رویدادهای حوزه روابط عمومی کشور منتسب به کدام انجمن و موسسه و تشکل است، هر کجا می خواهد باشد، باشد، مهم نقش آفرینی و تاثیرگذاری بر روند اتفاقات و برنامه هایی بود که فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی کشور موجد آن بودند، از این حیث مهندس رزاق منش را می توان از اثرگذارترین های مدیران روابط عمومی بر نهاد رو به رشد و توسعه روابط عمومی کشور به شمار آورد.

کسی که ورای مسئولیت ها و رسالت های حوزه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در اندیشه ارتقا و کمک به سایر هم صنفان خود بود تا به اندازه وسع و توان خود، ایفاگر نقش های بی بدلیل در جریانات مهم عرصه روابط عمومی کشور باشد، تو گویی هرگام رو به جلو برای مجموعه روابط عمومی های ایران عزیز را موفقیتی دلخوشانه برای تمامی کسانی می دانست که درد و دغدغه نهاد روابط عمومی را به سینه داشتند و در تکاپوی مستمر در پی رشد و ارتقای جایگاه هنر هشتم بوده و هستند.

به هر تقدیر اینک که مهندس ناصر رزاق منش پس از 14 سال سکانداری روابط عمومی سازمان راهداری کشور و 32 سال فعالیت در این سازمان، به کسوت بازنشستگی نایل آمده است، تصویری درخشان از خود در اذهان اهالی روابط عمومی کشور ترسیم کرده است که الگویی برای همگان می تواند باشد، برای دلسوز بودن، برای مشارکت در برنامه های فراسازمانی، برای امیدبخش بودن و برای لبخندی که همواره زینت بخش چهره ماندگار نهاد روابط عمومی کشور است تا همیشه ایام. الهی آمین. خداقوت ناصر روابط عمومی ایران.