مهندس محسن نقیلو مدیر باغ موزه نگارستان و موزه مقدم شد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 17 تیر 1397
مهندس محسن نقیلو مدیر باغ موزه نگارستان و موزه مقدم شد

 مهندس محسن نقیلو مدیر باغ موزه نگارستان و موزه مقدم شد.


با حکم دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران مهندس محسن نقیلو مدیر باغ موزه نگارستان و موزه مقدم شد.


وی کارشناس دانشگاه تهران و پیش از این مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها بود.


نقیلو بیست سال سابقه فعالیت در روابط عمومی و امور فرهنگی دارد.