رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :یکشنبه 17 تیر 1397
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل  شهرداری تهران منصوب شد

 محمد_علی افشانی شهردار تهران طی حکمی  محمد علی کریمی ابرقویی را به عنوان رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل  شهرداری تهران منصوب کرد.

prs