دیدار رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی شرکت ایمیدرو

دیدار رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی شرکت ایمیدرو

دیدار رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی شرکت ایمیدرو

شنبه 31 اردیبهشت 1401

دیدار جداگانه خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر نیک پیمان مدیر فن آوری پارک علم و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی  و دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی

دیدار جداگانه خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر نیک پیمان مدیر فن آوری پارک علم و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی

دیدار جداگانه خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر نیک پیمان مدیر فن آوری پارک علم و فن آوری دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای گلی مدیر کل روابط عمومی بانک تجارت

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای گلی مدیر کل روابط عمومی بانک تجارت

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با آقای گلی مدیر کل روابط عمومی بانک تجارت

دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401

نخستین نشست انجمن تغییرات جهانی روابط عمومی

نخستین نشست انجمن تغییرات جهانی روابط عمومی

نخستین نشست انجمن تغییرات جهانی روابط عمومی

شنبه 17 اردیبهشت 1401

جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده  و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران

جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران

جلسه مشترک دکتر کیا رئیس دانشکده و دکتر افخمی مدیر گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو رفیعی رییس انجمن روابط عمومی ایران

شنبه 17 اردیبهشت 1401

نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

نشست مشترک دکتر مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حاج یوسفی رئیس روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی و خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

جمعه 9 اردیبهشت 1401

نشست تخصصی ماهانه تغییرات جهانی روابط عمومی

نشست تخصصی ماهانه تغییرات جهانی روابط عمومی

نشست تخصصی ماهانه تغییرات جهانی روابط عمومی

دوشنبه 29 فروردین 1401

 دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست

سه شنبه 23 فروردین 1401

دیدار نوروزی  خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی

دیدار نوروزی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی

دیدار نوروزی خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران و جمعی از اعضای هیأت‌مدیره با مدیر کل روابط عمومی اتاق بازرگانی

سه شنبه 23 فروردین 1401