امیر حاجی نیا به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس منصوب شد.

امیر حاجی نیا به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس منصوب شد.

امیر حاجی نیا به عنوان سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل گروه پتروپارس منصوب شد.

سه شنبه 23 فروردین 1401

دیدار مدیران روابط عمومی های شرکت های آب منطقه‌ای استان تهران و تأمین و تصفیه آبفای تهران از انجمن روابط عمومی ایران

دیدار مدیران روابط عمومی های شرکت های آب منطقه‌ای استان تهران و تأمین و تصفیه آبفای تهران از انجمن روابط عمومی ایران

دیدار مدیران روابط عمومی های شرکت های آب منطقه‌ای استان تهران و تأمین و تصفیه آبفای تهران از انجمن روابط عمومی ایران

یکشنبه 29 اسفند 1400

دیدار دکتر ایمان قربانی مشاور فرماندار و مدیرکل روابط‌عمومی فرمانداری استان تهران از انجمن روابط عمومی ایران

دیدار دکتر ایمان قربانی مشاور فرماندار و مدیرکل روابط‌عمومی فرمانداری استان تهران از انجمن روابط عمومی ایران

دیدار دکتر ایمان قربانی مشاور فرماندار و مدیرکل روابط‌عمومی فرمانداری استان تهران از انجمن روابط عمومی ایران

یکشنبه 29 اسفند 1400

دیدار آقای نکونام مدیر کل روابط عمومی بانک سپه با آقای رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

دیدار آقای نکونام مدیر کل روابط عمومی بانک سپه با آقای رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

دیدار آقای نکونام مدیر کل روابط عمومی بانک سپه با آقای رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران

یکشنبه 29 اسفند 1400

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر نصراللهی  رئیس دانشکده علوم اجتماعی

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی

دیدار خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران با دکتر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی

یکشنبه 29 اسفند 1400

حضور رئیس و اعضای دفتر نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در کاشان در دفتر مرکزی انجمن

حضور رئیس و اعضای دفتر نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در کاشان در دفتر مرکزی انجمن

حضور رئیس و اعضای دفتر نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در کاشان در دفتر مرکزی انجمن

یکشنبه 29 اسفند 1400

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران به میزبانی کمیته ملی المپیک

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران به میزبانی کمیته ملی المپیک

برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران به میزبانی کمیته ملی المپیک

یکشنبه 29 اسفند 1400

حضور انجمن روابط‌عمومی ایران در جشنواره شهید باکری و کاشت ۹۵ نهال به نام شهدای ناحیه ۳ منطقه ۱۳ شهرداری

حضور انجمن روابط‌عمومی ایران در جشنواره شهید باکری و کاشت ۹۵ نهال به نام شهدای ناحیه ۳ منطقه ۱۳ شهرداری

حضور انجمن روابط‌عمومی ایران در جشنواره شهید باکری و کاشت ۹۵ نهال به نام شهدای ناحیه ۳ منطقه ۱۳ شهرداری

یکشنبه 29 اسفند 1400

گشایش دفتر انجمن روابط عمومی ایران در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

گشایش دفتر انجمن روابط عمومی ایران در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

گشایش دفتر انجمن روابط عمومی ایران در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

یکشنبه 29 اسفند 1400

پیام تبریک نوروزی مهندس خسرو رفیعی رئیس انجمن

پیام تبریک نوروزی مهندس خسرو رفیعی رئیس انجمن

پیام تبریک نوروزی مهندس خسرو رفیعی رئیس انجمن

یکشنبه 29 اسفند 1400