قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از چهل سال تلاش بی شائبه استاد ناصر بزرگمهر

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از چهل سال تلاش بی شائبه استاد ناصر بزرگمهر

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از چهل سال تلاش بی شائبه استاد ناصر بزرگمهر

یکشنبه 8 اسفند 1400

دیدار رییس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور

دیدار رییس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور

دیدار رییس انجمن روابط عمومی ایران با مدیر کل روابط عمومی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور

پنجشنبه 5 اسفند 1400

مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران ( نوبت دوم) روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه برگزار شد

مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران ( نوبت دوم) روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه برگزار شد

مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران ( نوبت دوم)

چهارشنبه 4 اسفند 1400

پوشاک آرنا عضو حقوقی انجمن روابط عمومی ایران شد

پوشاک آرنا عضو حقوقی انجمن روابط عمومی ایران شد

پوشاک آرنا عضو حقوقی انجمن روابط عمومی ایران شد

چهارشنبه 4 اسفند 1400

همکاری متقابل انجمن روابط عمومی ایران با بیمه پاسارگاد

همکاری متقابل انجمن روابط عمومی ایران با بیمه پاسارگاد

همکاری متقابل انجمن روابط عمومی ایران با بیمه پاسارگاد

چهارشنبه 4 اسفند 1400

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از دکتر پاک آیین و روابط عمومی بانک صادرات

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از دکتر پاک آیین و روابط عمومی بانک صادرات

قدردانی انجمن روابط عمومی ایران از دکتر پاک آیین و روابط عمومی بانک صادرات

چهارشنبه 4 اسفند 1400

گسترش تبیین نقش و جایگاه میراث فرهنگی در توسعه با همراهی انجمن روابط عمومی ایران

گسترش تبیین نقش و جایگاه میراث فرهنگی در توسعه با همراهی انجمن روابط عمومی ایران

گسترش تبیین نقش و جایگاه میراث فرهنگی در توسعه با همراهی انجمن روابط عمومی ایران

چهارشنبه 4 اسفند 1400

قدیر و تشکر انجمن روابط عمومی ایرا ن از اتاق بازرگانی تهران

قدیر و تشکر انجمن روابط عمومی ایرا ن از اتاق بازرگانی تهران

قدیر و تشکر انجمن روابط عمومی ایرا ن از اتاق بازرگانی تهران

چهارشنبه 6 بهمن 1400

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن روابط عمومی ایران

دوشنبه 4 بهمن 1400

گزارش سخنرانی پروفسور محسنیان راد درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روایط عمومی ایران                لزوم گذر از «فرا روابط عمومی» به سوی روابط عمومی

گزارش سخنرانی پروفسور محسنیان راد درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روایط عمومی ایران لزوم گذر از «فرا روابط عمومی» به سوی روابط عمومی

گزارش سخنرانی پروفسور محسنیان ¬راد درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روایط عمومی ایران

دوشنبه 27 دی 1400