گزارش سخنرانی پروفسور محسنیان راد درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روایط عمومی ایران                لزوم گذر از «فرا روابط عمومی» به سوی روابط عمومی

گزارش سخنرانی پروفسور محسنیان راد درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روایط عمومی ایران لزوم گذر از «فرا روابط عمومی» به سوی روابط عمومی

گزارش سخنرانی پروفسور محسنیان ¬راد درمراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن روایط عمومی ایران

دوشنبه 27 دی 1400

دکتر دارابی: سواد روابط عمومی مسوولان ارشد کشور را افزایش دهیم

دکتر دارابی: سواد روابط عمومی مسوولان ارشد کشور را افزایش دهیم

دکتر دارابی: سواد روابط عمومی مسوولان ارشد کشور را افزایش دهیم

یکشنبه 26 دی 1400

مراسم پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

مراسم پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

مراسم پنجاهمین سال تاسیس انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد

شنبه 25 دی 1400

شهرام عليپور سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون اسکواش شد

شهرام عليپور سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون اسکواش شد

شهرام عليپور سرپرست کميته بازاريابي فدراسيون اسکواش شد

شنبه 25 دی 1400

 اهدای کتاب فن بیان و سخنوری به انجمن روابط عمومی ایران

اهدای کتاب فن بیان و سخنوری به انجمن روابط عمومی ایران

اهدای کتاب فن بیان و سخنوری به انجمن روابط عمومی ایران

شنبه 4 دی 1400

همکاری انجمن روابط عمومی ایران و دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی

همکاری انجمن روابط عمومی ایران و دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی

همکاری انجمن روابط عمومی ایران و دانشکده علوم ارتباطات علامه طباطبایی

پنجشنبه 18 آذر 1400

 تولید و پخش مجدد برنامه هنر هشتم از رادیو گفت و گو

تولید و پخش مجدد برنامه هنر هشتم از رادیو گفت و گو

تولید و پخش مجدد برنامه هنر هشتم از رادیو گفت و گو

پنجشنبه 18 آذر 1400

دکتر علی اصغر کیا رییس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شد

دکتر علی اصغر کیا رییس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شد

دکتر علی اصغر کیا رییس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شد

چهارشنبه 10 آذر 1400

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

چهارشنبه 10 آذر 1400

 گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران با موضوع مسئولیت اجتماعی برگزار شد.

گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران با موضوع مسئولیت اجتماعی برگزار شد.

گردهمایی انجمن روابط عمومی ایران با موضوع مسئولیت اجتماعی برگزار شد.

چهارشنبه 10 آذر 1400